SD värnar det fria ordet

Insändare 27 november 2019 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare 16/11, "Värna det fria ordet". Det stämmer att SD i sin statsbudget för 2020 skär ned på anslagen till folkbildningen. Vi vill minska stödet till studieförbunden för att öka inspirationen av mer ideellt arbete och samarbete med övriga föreningar.

Visionen är att verksamheterna ska bli smalare men vassare. Stödet till folkhögskolor och studieförbund ska i första hand användas till utbildningar och verksamhet som leder till arbete. Även till att stärka de svenska demokratiska värderingarna och värna det svenska kulturarvet.

I statsbudgeten har vi däremot nya anslag på 858 miljoner kronor till att öppna museer, skapande inom äldreomsorgen, kultur i vården och kulturlotsar. För att fler ska få ta del av konst och kultur. 

Visst, de Socialdemokratiska studieförbunden är med i listan av de som får en mindre del av kakan och kanske är det problemet? SD stävar efter en rättvisare fördelning som skapar förutsättningar för fler att vara delaktiga. SD värnar det fria ordet, en utveckling där fler och fler kommuner styrs av Sverigedemokrater betyder att demokratin och yttrandefriheten får en garant även utanför Sölvesborg.

Ämnen du kan följa