Skolan är så mycket mer än bara lokaler

Skolan är mycket mer än nya lokaler. Det handlar om att attrahera och behålla behöriga lärare, om ordning, reda och trygghet, skriver Moderaterna.

Skolan är mycket mer än nya lokaler. Det handlar om att attrahera och behålla behöriga lärare, om ordning, reda och trygghet, skriver Moderaterna.

Foto: Berit Roald/TT

Insändare2022-11-24 07:11
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Britta Bergström och Claes Göran Borrman skriver i insändaren 16/11 att Moderaterna kommer till ”dukat bord”, att de lämnar skolan i så bra skick att det ”inte går att misslyckas”.

Det stämmer att vi har renoverat och byggt en ny skola. En ny skolorganisation börjar sjösättas. Investeringarna har varit nödvändiga och är inget vi Moderater motsatt oss. Det har kostat stora summor, vilket lösts genom ökad upplåning. Dessa investeringar ska nu skrivas av vilket blir en utmaning i en omvärld av ökad inflation och stigande räntor. 

Skolan är dock mycket mer än nya lokaler. Det handlar om att attrahera och behålla behöriga lärare, om ordning, reda och trygghet i skolan samt att ge varje barn en chans till en bra start i livet genom studieresultat som ger möjlighet till vidare studier eller arbete. I det här avseendet finns mycket att göra. 

38,6 procent av eleverna i årskurs 6 når idag inte godkända betyg i alla ämnen. Detta är 12,1 procent sämre än snittet för Sveriges kommuner. I årskurs 9 saknar en tredjedel godkända betyg i alla ämnen. Bland utrikes födda är siffrorna ännu sämre. 10 procent av barnen i Oxelösund känner sig inte trygga i skolan.

En förklaring till detta är de besparingar som under lång tid gjorts på skolan i Oxelösund. Därför har vi i koalitionen valt att inte spara på skolan, utan skolan får nu 3,3 miljoner mer än vad den fått om Socialdemokraterna fått bestämma. Låt oss ge skolan rätt förutsättningar att lyckas – det är viktigare än att ge barn gratis busskort i 30-minutersstaden Oxelösund.