Skolan behöver en effektiv och tydlig styrmodell

Insändare 23 december 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 14 december antog kommunfullmäktige på sitt sista sammanträde i år en ny vision 2040 och en ny styrmodell – Modell för styrning och ledning. Från Moderaternas sida lämnades särskilda yttranden tillsammans med den övriga borgerligheten. Vi menar att mycket är alltför diffust. En vision ska föralldel vara vid och visa på en väg till önskat tillstånd. Men, den måste brytas ned i konkreta planer och aktiviteter som ska realiseras med hjälp av en tydlig styrmodell. En modell som visar på Vad, Hur, och När olika saker ska genomföras.

Skolan är kanske den enskilt viktigaste frågan för Nyköpings framtid, en så kallad kritisk framgångsfaktor. Moderaterna har över tid prioriterat skolan i såväl budget som i vårt politiska fokus. Men, det krävs också en effektiv och tydlig styrmodell för att ge skolorganisationen rätt förutsättningar. 

En sådan kommer vi att fortsätta jobba för och då kan säkerligen Nyköping lyfta i Lärarförbundets ranking där vi för 2021 ligger på 182:a plats av 290 kommuner. Det är allt annat än OK! I Nyköpingsmoderaterna pågår just nu ett omfattande arbete– en revidering av vårt kommunala handlingsprogram. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Ahmad Eid presenterar Moderaternas fyra viktigaste valfrågor: "Kosta vad det kostar"

Ahmad Eid presenterar Moderaternas fyra viktigaste valfrågor: "Kosta vad det kostar"

Ska VA-taxan höjas? Så tycker Nyköpings politiker ✔"Får inte spara hur mycket pengar som helst"

Ska VA-taxan höjas? Så tycker Nyköpings politiker ✔"Får inte spara hur mycket pengar som helst"