Skolavslutning på vallarna – frågor till rektorerna

Insändare 25 februari 2023 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Peter Ekedahl i skolledningen har skolans rektorer beslutat att den mycket fina och gamla traditionen med skolavslutning på Vallarna inför sommarlovet skall upphöra. En tradition som funnits sen 50-talet med ett fåtal avbrott på grund av pandemin och någon gång då det varit busväder.

Om skolledning och rektorer som inte varit med på en avslutning på vallarna gör sig besväret att titta på lite bilder från en sån avslutning kanske man bättre förstår hur mycket det betyder för barn, syskon, föräldrar och mor/farföräldrar med flera i Nyköping!

Enligt Peter E. är det viktigaste motivet att ställa in firandet att det finns barn som av olika skäl har svårt att delta med många okända personer. Den åsikten delas inte av många lärare som arbetar med dessa barn varje dag i skolan. En tidigare lärare som arbetat med sådana elever säger att det inte varit nåt problem. Många instämmer i att det är ett rent svepskäl som man tagit till för att bryta en uppskattad och långvarig tradition i Nyköpings historia.

Några frågor till rektorer som vill bryta traditionen – hur många är ni?

Vilken delaktighet från era lärare och elever har ni som underlag för ert beslut?

Har du som rektor deltagit någon gång i en avslutning på vallarna?

Jag antar att ni vill stå upp för demokrati/medbestämmande och integration i samhället och vill fostra eleverna i den andan. Tycker ni att detta beslut befrämjar den inriktningen?

Hur skall alla anhöriga som vill delta i skolavslutningen och fira med barnen beredas plats om avslutningen skall hållas i respektive skola?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa