Skolavslutning på Vallarna – viktig för integrationen

Så här såg det ut på skolavslutningen vid Vallarna i juni 2018.

Så här såg det ut på skolavslutningen vid Vallarna i juni 2018.

Foto: Sandra Nordin

Insändare2023-02-13 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skolavslutningen på Vallarna i Nyköping har varit en fin tradition som är viktig både för elever samt även för anhöriga, inte bara för barnen som Peter Ekedahl säger.

I Nyköping bedrivs många olika projekt och insatser för migration och integration. Jag ser det som ett ypperligt tillfälle att skapa ett inkluderande samhälle där samverkan mellan olika skolor sker och som är mycket viktigt. Ett hållbart samhällsbyggande där barnen är viktiga byggstenar i vår lilla stad och får stå i centrum för en dag. Det skapar ett mervärde och vi vuxna ska skapa förutsättningar för ett inkluderande samhälle i vår kommun, mot rasism och främlingsfientlighet och för att möta våra samhällsutmaningar. En samordning mellan skolorna måste till och vi ska ta vara på dessa möjligheter som faktiskt finns till en bättre migration och integration.

Så låt skolavslutningen på Vallarna bli ett av våra utvecklingsområden, det är utbildningsverksamhet även under en skolavslutning! Då kan vi även verka för en trygg och attraktiv skola där eleverna är delaktiga inte bara under katederundervisning.

Argumentet att ”det har varit långt för vissa att gå” har vi hört många gånger tidigare i andra sammanhang. Vi har också sett konsekvenser av detta så låt inte också barnens hemmiljö cementeras. Börja med barnen, låt dem få möjlighet att se andra delar av vår vackra stad Nyköping. (”måste barnen följa med personalen tillbaka till skolan”, Peter Ekedahl). Ser man bara nackdelar så är det svårt att genomföra något bra. Men våra lärare i Nyköping är mycket duktiga och kreativa på att hitta möjligheter och anpassningar. Nu har vi haft en pandemi men låt oss glömma den och göra skolavslutningen till en högtidsdag, en gemensam skolavslutning på Vallarna som vi alla kan vara stolta över.