Skolledarna i Sörmland behöver också semester

Insändare 18 juli 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många i vårt land njuter just nu av en välbehövlig semester, inte minst personalen i skolor och förskolor.

Tyvärr gäller ledigheten inte alla. En stor andel av Sveriges skolledare kommer att tvingas avbryta sina semestrar för att hantera akuta rekryteringsbehov. Förra sommaren gällde det så många som fyra av tio skolledare i grundskolan, och allt talar för att det ser lika illa ut i år.

I Nyköping ligger lärarbehörigheten i grundskolan på 65 procent och i Oxelösund på 61 procent. Även om Trosa och Gnesta har länets högsta behörighetsgrad på 68 procent är det i svag konkurrens – Sörmland har landets lägsta lärarbehörighet.

I grunden handlar lärarbristen om att Sveriges lärare måste få konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning, men för Sörmlands skolledare är den ett problem att hantera här och nu. Det är de som ska försöka se till att eleverna möts av behöriga lärare efter sommarlovet.

Samtidigt har flera av Lärarförbundets undersökningar visat på en hög arbetsbelastning under pandemin. Till exempel uppger nio av tio skolledare i kommunala grundskolor att de minst någon gång i veckan behöver hoppa över lunchrasten, jobba över eller ta med sig jobbet hem.

Till det kommer att nära hälften av skolledarna ser en risk för att deras kollegor eller medarbetare ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. En tredjedel oroar sig för att själva bli sjukskrivna av samma anledning.

Även om många nu fått sina vaccindoser kommer pandemin att påverka arbetsmiljön även i höst. Vad som också lär kvarstå är lärarbristen.

En genomsnittlig chef på svensk arbetsmarknad har 20 medarbetare. En offentligt anställd skolledare ansvarar för runt 40. Forskning visar att chefer med många medarbetare är mer stressade än andra chefer. På skolledarnas axlar vilar inte bara ett tungt rekryteringsansvar utan också ansvaret för en stor personalstyrka.

Läget är allvarligt – skolledarnas situation måste förbättras. Lärarförbundet Skolledare kräver:

• Att regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolväsendet för att säkra goda arbetsvillkor för all personal i skolan.

• Att skollagen skärps så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att skolledare har tillräckliga förutsättningar för att klara sina uppdrag.

• Att arbetsgivarna tar sitt arbetsmiljöansvar så att alla skolledare får semestervila och en bra arbetssituation.

Efter nästan ett och ett halvt år av extraordinär arbetsbelastning är det viktigare än någonsin.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Hög bemanning på Nyköpings skolor inför skolstart – men det saknas personal på specialisttjänster: "Brist i hela Sverige"

Hög bemanning på Nyköpings skolor inför skolstart – men det saknas personal på specialisttjänster: "Brist i hela Sverige"

Ahmad Eid presenterar Moderaternas fyra viktigaste valfrågor: "Kosta vad det kostar"

Ahmad Eid presenterar Moderaternas fyra viktigaste valfrågor: "Kosta vad det kostar"

Ulf-Göran Widqvist: Det är skillnad på folk och folk – även politiskt

Det är skillnad på folk och folk – även politiskt

Peter Ekedahl blir ny divisionschef för division Utbildning: "Jag vill jobba för att skapa en trygg skola"

Peter Ekedahl blir ny divisionschef för division Utbildning: "Jag vill jobba för att skapa en trygg skola"

Stort intresse för de nya utbildningarna – men minskat söktryck inför hösten

Stort intresse för de nya utbildningarna – men minskat söktryck inför hösten
Visa fler