Snälla sänk tonläget i debatten Svea vind

Den planerade vindkraftparken Långgrund är i konflikt med till exempel riksintresse för obruten kust, friluftsliv och naturvård skriver insändarskribenten.

Den planerade vindkraftparken Långgrund är i konflikt med till exempel riksintresse för obruten kust, friluftsliv och naturvård skriver insändarskribenten.

Foto: Iberdrola

Insändare2023-09-25 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vill be Svea vind offshore att sänka tonläget. Den retorik som används, där medborgare anklagas för att vara både högljudda, ljuga och sprida myter, tycker inte jag hör hemma i vår region eller att företag i vår tid sysslar med över huvud taget.

Ni har valt en placering med fler intressekonflikter än någon annan havsbaserad vindkraftspark som planeras i Sverige just nu. Det krävs bara en jämförelse på Vindbrukskollen för att objektivt dra den slutsatsen. Det innebär att ni väljer att vara den spelare i vindkraftsbranschen som går mot strömmen genom att till exempel föreslå vindkraft i områden som tidigare varit fredade. Den typen av agerande kommer alltid att ifrågasättas, inte minst för att det innebär större risker och okända konsekvenser. Att välja att möta ifrågasättanden med en polariserande debatt är inte lösningen.


Jag har nu läst er ansökan och kan konstatera att de slutsatser ni bland annat drar om turism och friluftsliv är jättekonstiga. Ni går från att påtala värdet av en orörd skärgård via en beskrivning av Långgrund som ett massivt visuellt och dominerande landmärke till en slutsats om att folk kommer vara lika villiga att ta del av Sörmlands skärgård även framöver. Vad för substans finns bakom dessa slutsatser?

Det är säkert högt i tak på era möten i kommunhusen och jag har förstått att det finns partier som gärna säljer ut skärgården till er. Men för mig, som möter er via media och er ansökan, så måste jag säga att jag är väldigt tveksam. Ni har skapat ett tonläge som gör att jag inte ens vill skriva under en insändare med mitt eget namn.