Socialdemokraterna sviker svenska arbetare i Bryssel

"En röst på Sverigedemokraterna är en tydlig signal mot maktöverföringen till Bryssel och för våra arbetare" menar insändarskribenten. Arkivbild

"En röst på Sverigedemokraterna är en tydlig signal mot maktöverföringen till Bryssel och för våra arbetare" menar insändarskribenten. Arkivbild

Foto: Peter Alexis

Insändare2024-06-06 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna försöker vilseleda svenska arbetare till att tro att en röst på dem är en röst för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Men bakom deras vackra ord döljer sig en annan verklighet: Socialdemokraterna är de som gång på gång röstar för att överföra mer makt till Bryssel, vilket underminerar just den svenska modellen de säger sig vilja skydda.

Sverige har en unik och framgångsrik arbetsmarknadsmodell där arbetsgivare och fackföreningar förhandlar direkt utan statlig inblandning. EU:s direktiv hotar denna modell genom att föreslå överstatliga lagar som minimilönedirektivet. När man rankar de svenska partierna efter deras motstånd mot maktöverföringen till Bryssel i Europaparlamentet, hamnar Socialdemokraterna bara på sjätte plats. Socialdemokraterna säger att de vill skydda våra arbetare, men deras agerande i Bryssel talar för motsatsen.

Sverigedemokraterna står fast vid att EU inte ska bestämma över våra löner och arbetsvillkor. Vi motsätter oss kraftfullt minimilönedirektivet och andra försök till överstatlig reglering av arbetsmarknaden. Vi anser att sådana beslut ska fattas på nationell nivå, där vi bäst förstår våra egna förutsättningar och behov. Vi har visat detta genom att konsekvent rösta emot förslag som innebär en maktförskjutning till Bryssel.

Det är viktigt att svenska arbetare inser vilka som verkligen står upp för deras intressen i EU. Socialdemokraterna må prata om att värna våra arbetare, men deras agerande i Europaparlamentet visar att de är beredda att svika dem för att följa EU:s agenda. Sverigedemokraterna är det parti som tydligast och mest konsekvent säger nej till EU:s inblandning i vår arbetsmarknadspolitik.

Den 9 juni står Sveriges arbetare inför ett kritiskt val: att försvara sina intressen och bevara vår unika arbetsmarknadsmodell eller att låta Bryssel äventyra deras vardag.