Socialtjänsten – visa respekt även för klienterna

"Undertecknad vill nu se att sekretess mellan er, skola, bup med mera släpps. Då kan ingen gömma sig bakom en sekretess", skriver insändarskribenten. (Flickan på bilden har inget samband med insändarens innehåll.)
"Undertecknad vill nu se att sekretess mellan er, skola, bup med mera släpps. Då kan ingen gömma sig bakom en sekretess", skriver insändarskribenten. (Flickan på bilden har inget samband med insändarens innehåll.)

Insändare 10 februari 2024 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen föreslår ett rättsligt skydd för socialtjänst enligt SN 19/1. Ingen ska få utstå hot och respektlöshet. Socialtjänst menar också att dom är utsatt för desinformationskampanj. För mig blir det här ett försvarstal.

Socialtjänst har under många år ifrågasatts. Det visar flera undersökningar. Flera felaktiga beslut har tagits, med förödande konsekvenser vilket drabbar barn, ungdomar och vuxna. Ni hotar även med att längre straff ska ges till klienter som hotar. Min åsikt är att ni börjar i fel ände. Tar ni ert ansvar? Varför förekommer hot? Har ni empati, bra bemötande, lyhördhet mot klienterna? Har ni kunskap i neuropsykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar?

Ni kan inte behandla alla efter samma mall. Har ni inte allt detta är mötet mellan er dömt att misslyckas. Ni kommer inte att förstå varandra. Besluten blir då inte anpassat efter klientens behov. Vilket gör att det kan utmynna i verbala hot. Som blir en reaktion på att något är fel i bemötandet. Ta ert ansvar och en fundering varför det blir så här.

Ett rättsligt skydd bör också inkludera klienten. Ni arbetar väl för klientens bästa. Undertecknad vill nu se att sekretess mellan er, skola, bup med mera släpps. Då kan ingen gömma sig bakom en sekretess. Det blir ett efterlängtat beslut för barn, ungdomar, vuxna och anhöriga. Blir också en bättre förutsättning att inga felaktiga och förödande beslut ska tas.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa