Språket viktigt inom äldrevården

Insändare 17 augusti 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Demensvården i Nyköping. Jag var med på samtalet med partierna nu i torsdags kväll. Samtliga partier deltog.

Det som skrämde mig som sjuksköterska och tidigare anhörig till dement, är Vänsterpartiet syn på personalens kompetens. När de flesta av övriga partier var överens om att personalen behövde kunna yrkessvenska, så tyckte Vänsterpartiet att personal som inte kunde det kunde använda bild och pekböcker eller Google translate (översättarprogram).

Det om något sänker ju värderingen av vikten på en bra och kvalificerad vård av de dementa. Som många sa så är det ju andraspråket många förlorar först. Hade en finsk svärmor och på slutet kunde hon bara enstaka finska fraser.

Min erfarenhet som sjuksköterska under 40 år är att kunna kommunicera med patienter är avgörande för att det ska bli bra bemötande och en bra vårdsituation. Har arbetat i flera olika länder och när man inte förstår varandra så uppstår farliga situationer.

Tydligen så verkar inte Vänsterpartiet värna om de dementa utan mer arbeta för att vården ska vara någon slags arbetsplatsåtgärd på bekostnad av den kompetenta personalen som kämpar med personalbrist och nu igen en covidvåg som sätter fart igen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa