Stadshuset är Nyköpings Capitolium

Ebba Gillbrand är kritisk till artikeln om arkitekturen på Nyköpings stadshus. Kulturredaktionen på SN svarar på kritiken och lyfter vikten av att det är bra med debatt om arkitekturen i våra städer.
Ebba Gillbrand är kritisk till artikeln om arkitekturen på Nyköpings stadshus. Kulturredaktionen på SN svarar på kritiken och lyfter vikten av att det är bra med debatt om arkitekturen i våra städer.

Insändare 24 september 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det var sorgligt att läsa fredagens artikel om Nyköpings stadshus. Sorgligt för att vinklingen var tendentiös och illa underbyggd. Arkitekt Tage Hertzell gjorde sitt för att nyansera frågan, men känslan kvarstod. Hur kan man skriva så nedlåtande om en av Sveriges finaste 60-talsbyggnader utan att ta reda på fakta?

Samma synsätt om och om igen hos Arkitekturupproret och vissa partiföreträdare. Varför vill man inte se de kvaliteterna i modernistisk bebyggelse utan bara föra fram klassicistiska hus som det enda ”vackra”? Varför ska ett lyckat stadsrum endast bestå av nationalromantiska stilkopior? När kvalitet bör handla om skala, mänskliga proportioner, anpassning och att verkligen studera platsens karaktär om man vill åstadkomma ett kvalitativt tillägg i stadsrummet. 

Precis som arkitekterna bakom Nyköpings stadshus gjorde 1969. Huset är genomtänkt i minsta detalj och består av högkvalitativa material som marmor, teak och koppar. Bara en sån sak att det höga partiet mot torget som rymmer fullmäktigesalen är något tillbakadraget och anpassat i höjd för att Rådhuset från 1700-talet ska behålla sin framskjutna position. 

Huset är ett barn av sin tid och inte okontroversiellt, men att det inte uppmärksammas mer för vad det faktiskt är; Sörmlands finaste 60-talsbyggnad i klass med Alvar Aaltos främsta verk, är skräp. Stora torget och Stadshuset är Nyköpings svar på Michelangelos Campidoglio i Rom. Det var också tävlingsnamnet på det vinnande förslaget för ett nytt stadshus 1969. Stadshuset är skyddat som byggnadsminne sedan 2013, vilket bara ca 2400 andra byggnader är.


Ebba Gillbrand

Svar:

Är Nyköpings stadshus fult eller snyggt? Det är så klart en både tillspetsad och förenklad fråga om en viktig och uppmärksammad byggnad som i drygt 50 års tid både hyllats och hatats. 

Frågan ställs dock med jämna mellanrum och det är många som har en åsikt.

Precis som du själv skriver har rörelser som Arkitektupproret och andra aktörer på senare år fört fram åsikter om arkitekturen i våra städer, som ofta går ut på att människor efterfrågar en mer klassicistiskt arkitektur och inte modernistisk.

Det är detta fenomen vi vill lyfta fram med artikeln om Nyköpings stadshus och välkomnar att debatten i denna viktiga fråga fördjupas och breddas.

 

Markus Aamisepp, kulturredaktör Södermanlands Nyheter

Catarina Nitz, kulturchef Sörmlands Media

Ämnen du kan följa