Stadsplanering i Nyköping – med fokus på hållbarhet

Insändare 4 november 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på flera insändare: Tack för engagemanget kring arkitektur och bostadsbyggande i Nyköping den senaste tiden. Vi som arbetar med det inom kommunen tycker att det är bra med debatt!

När vi utvecklar vår stad är det många aspekter vi vill kunna ta hänsyn till, inte minst hur nya byggnader upplevs. Det är en komplex fråga då vi alla har olika syn på vad som är vackert. Ny bebyggelse ska bidra till och samspela med sin omgivning. Den ska ha en hög arkitektonisk kvalitet, särskilt om den ligger på en betydande plats. 

I Nyköpings kommun har vi valt att inte ha någon stadsarkitekt. Vi har i stället ett team av stadsplanerare och arkitekter som driver planeringsprojekten. En strateg har intensifierat arbetet med arkitektur och förhållande till befintliga kulturmiljöer och vi tar just nu fram en arkitekturstrategi för att ge bättre stöd och riktlinjer för god gestaltning av våra nya livsmiljöer.  

Utpekade områden för nya bostäder i vår kommande översiktsplan ligger till stor del i de centrala verksamhetsområden som finns i Nyköping i dag, Kungshagen, Spelhagen, Nöthagen. Här skapas möjligheter för bostäder, skolor och annan service, arbetsplatser och nya parker. 

Vi utnyttjar befintlig infrastruktur och tar inte värdefulla grönområden eller jordbruksmark i anspråk. Vi blir alla mer eller mindre påverkade av denna utveckling. Vi skapar boendemiljöer där det ges goda möjligheter att gå, cykla och nyttja kollektivtrafik för att minska användningen av bil. Ny bebyggelse ska ge bättre förutsättningar för hantering av dagvatten, ta hänsyn till klimatförändringar och påverkan och inte minst på ett smakfullt sätt bidra till sin omgivning. Detta menar vi är hållbar stadsutveckling.

Du som kommunmedborgare är alltid varmt välkommen med dina tankar och synpunkter till oss som arbetar med stadsplanering i Nyköping!

Kommentera
Ämnen du kan följa