Stödjer Löfvens uttalande om att demokratin är i fara

Jag stödjer helt Stefan Lövens uttalande om att demokratin i Sverige är i fara. Skriver Lena Blomkvist.
Jag stödjer helt Stefan Lövens uttalande om att demokratin i Sverige är i fara. Skriver Lena Blomkvist.

Insändare 10 april 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har nämligen läst motion 2020/21:601 av Josef Fransson (SD) ställd till Sveriges riksdag. Som exempel kan citeras: 
1.Reformera och banta public service till en bråkdel så att fler röster, perspektiv och narrativ kan konkurrera. 
2.Ta bort presstödet. Systemet är omodernt och understödjer politiska strömningar på ett otillbörligt sätt
3.Skapa ett regelverk för de institutioner som fördelar forskningsmedel från det offentliga, där det inte är tillåtet att beakta ovidkommande faktorer som inte har med projekten att göra, så som klimat och genus. 
4.Sänk anslag till universitet och högskolor som inte förmår hålla tillbaka antivetenskapliga ideologier som genusteori och identitetspolitik från att infiltrera fakulteterna.
5.Frånta myndighetsuppgifter och kapa tillhörande statsbidrag till samtliga ideella eller ekonomiska föreningar som uppbär sådant, så som Folkbildningsrådet och Krav. 
6.Frånta fackförbunden rätten att administrera a-kassan.

Total 19 frontalangrepp. På ett öppet samhälle som inkluderar alla människor lika värde, rätt och skyldighet att delta i samhällsuppbyggnad. 
Den märkliga är motiveringen till motionen:
” Sverige är dock plågat av annan sorts korruption som är djupt institutionaliserat. Detta visar sig bland annat genom en indirekt, men högst påtaglig, ideologisk styrning av en lång rad samhällsbärande institutioner så som myndigheter, public service och stora delar av utbildningsväsendet.”
Och så lägger (SD) en motion styrd utifrån sin ideologi. Vems ideologi är okej kan man fråga. Nä, jag stödjer helt uttalandet: Vår demokrati är i fara.

Ämnen du kan följa