Stoppa båtskatten i Oxelösund

Om hamnarna i stället sköttes av en båtklubb skulle alltså priserna kunna sänkas till mindre än hälften, skriver Bo Jender, Roger G Eriksson, Ulf Ringberger.
Om hamnarna i stället sköttes av en båtklubb skulle alltså priserna kunna sänkas till mindre än hälften, skriver Bo Jender, Roger G Eriksson, Ulf Ringberger.

Insändare 2 juni 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Oxelösund, med sitt fantastiska läge vid havet, har cirka 1 800 småbåtsplatser, varav 1 280 drivs av kommunen. Priserna för kommunens båtplatser är drygt fyra gånger så höga som Motorbåtsklubbens med sina 350 båtplatser. 

Vad beror denna stora skillnad på? Motorbåtsklubben betalar inte moms eftersom det är en ideell förening.

Administrationen och driften av de kommunala hamnarna sköts av Kustbostäder, som naturligtvis har höga kostnader jämfört med en båtklubb, men det förklarar bara en liten del av skillnaden.

Den stora skillnaden är att kommunen lägger på 108 procent i ”båtskatt” för att täcka underskott i gästhamnen och kostnader för tomma båtplatser. Med andra ord en pålaga som inte har med båtplatsen att göra. Härtill kommer moms på 25 procent, tillsammans 160 procent

En normalstor båtplats kostar 3 360 kronor. Därav går 1 403 kronor till ”skatten”.

Man kan också konstatera att Motorbåtsklubben årligen avsätter ett avsevärt belopp för framtida investeringar medan kommunen har ett stort underhålls- och investeringsbehov.

Om hamnarna i stället sköttes av en båtklubb skulle alltså priserna kunna sänkas till mindre än hälften.

Båtägarna i Oxelösund är en stor intressegrupp och vi är några båtägare, som tröttnat på situationen, och har därför bildat en intresseförening: Oxelösunds Båtägarförening för att kraftfullt samordna våra intressen och krav. 

Som båtägare uppmanar vid dig att gå med i föreningen, som är avgiftsfri, för att vi ska kunna stå starkare gentemot kommunen.

Anmäl dig till oxbatagare@gmail.com, med namn och hamn och framför gärna dina synpunkter på vårt upplägg.

Ämnen du kan följa