Storskalig påverkan av vindkraft till havs

"Hur olika växter, fåglar och djur i havet påverkas har man inte undersökt i denna SMHI-studie. Där behövs verkligen mycket ny forskning göras och tas fram" skriver insändarskribenten. Bilden visar de 188 meter höga vindkraftverken på den danska delen av Kriegers flak söder om Trelleborg.

"Hur olika växter, fåglar och djur i havet påverkas har man inte undersökt i denna SMHI-studie. Där behövs verkligen mycket ny forskning göras och tas fram" skriver insändarskribenten. Bilden visar de 188 meter höga vindkraftverken på den danska delen av Kriegers flak söder om Trelleborg.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2024-01-10 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stor utbyggnad av havsbaserad vindkraft har klart tydliga effekter och en mycket storskalig påverkan på havsmiljön. Det skriver SMHI i en forskningsstudie som pågår och som ska presenteras i år.

Havsströmmar, salthalt och temperatur, både vid havsytan och vid havsbotten, är några av de parametrar som påverkas av havsbaserad vindkraft. Dessutom påverkas havet långt utanför själva vindkraftsparken när vindkraftsverken är i drift. Det visar de första resultaten av en studie som SMHI:s oceanografiska forskare nu genomför på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. De slutgiltiga resultaten presenteras våren 2024.

"– Våra första modellresultat visar att vindkraftsparker till havs har en storskalig påverkan på havet och att effekterna sprider sig långt bortom parkernas yttre gräns", säger Lars Arneborg, chef för den oceanografiska forskningen vid SMHI.

"– Vinden bakom vindkraftsparkerna minskar och vi ser att detta påverkar strömmar och skiktning i havets ytskikt. Det påverkar i sin tur näringsämnen och algblomningar i ytskiktet, vilket sedan har konsekvenser för hela det marina ekosystemet samt syreförhållanden i djupvattnet".

Detta är naturligtvis mycket viktig forskning att ta del av och sätta i kontext till de enorma planer på havsbaserad vindkraft som det nu planeras för i Östersjön. I alla år har de så kallade "miljövännerna", inom MP, C, V och S sagt att vi ska skydda och värna Östersjön på alla sätt och vis. Fast när de gäller dessa enorma etableringar av havsindustrier har man haft en helt motsatt åsikt. Vi får hoppas att man snart vaknar upp och tänker till. Om alla dessa vindindustriprojekts påverkan på natur och miljö.

Hur olika växter, fåglar och djur i havet påverkas har man inte undersökt i denna SMHI-studie. Där behövs verkligen mycket ny forskning göras och tas fram.