Svenskt Natomedlemskap vore ett naturligt steg att ta.

M anser att ett svenskt Natomedlemskap vore ett naturligt steg att ta. Skriver Pål Jonson, försvarspolitisk talesperson (M) och Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson (M).

M anser att ett svenskt Natomedlemskap vore ett naturligt steg att ta. Skriver Pål Jonson, försvarspolitisk talesperson (M) och Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson (M).

Foto: Adam Ihse/TT

Insändare2021-06-03 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på debattartikeln "Den säkerhetspolitiska linjen ska ligga fast" publicerad den 24 maj.

Som miljöpartisterna Elisabeth Falkhaven och Camilla Hansén konstaterar i SN 24 maj så är dagens hot annorlunda än gårdagens och Sveriges säkerhetsläge är påtagligt försämrat. Just därför måste den rödgröna regeringen våga tänka nytt och överväga ett svenskt Natomedlemskap. Vägen för att stärka Sveriges säkerhet går via vårt nationella försvar och att bli medlem i Nato.

Sverige står idag inför en flerdimensionell hotbild där det militära hotet från ett aggressivt Ryssland kombineras med andra allvarliga hot som cyberattacker, desinformation och fientliga investeringar i samhällsviktig infrastruktur. Effekterna av klimatförändringarna utgör samtidigt en stor risk som vi måste kunna hantera.

Moderaterna står därför bakom upprustningen av Sveriges totalförsvar de närmsta åren vilken beslutades av riksdagen i december. Vi hade dock velat sett att försvaret hade fått mer resurser på sikt än vad regeringen var villig att gå med på. Detta för att säkra att försvarsbeslutet går att genomföra i sin helhet.

M anser att ett svenskt Natomedlemskap vore ett naturligt steg att ta. En tydlig majoritet av Sveriges riksdag har dessutom ställt sig bakom att det bör införas en Natooption i Sveriges säkerhetspolitiska linje. Det skulle vara en stark signal till omvärlden att Sverige är berett att överväga alla möjligheter att stärka vår säkerhet. Regeringen har tyvärr valt att ignorera vad en majoritet av riksdagen anser om behovet av en Natooption.

Hela den svenska försvarsplaneringen bygger på att Sverige ska få hjälp av Nato-länder i händelse av kris. Detta är Miljöpartiet väl medvetna om. Trots det är MP inte villigt att ens tänka tanken att Sverige skulle kunna gå med i Nato och på så sätt bli ett säkrare land, men även bidra till säkerhet och stabilitet för andra i vårt närområde. Ett svenskt Natomedlemskap skulle innebära säkerhet och solidaritet på riktigt.