Sverige ska ha en trygg sjukförsäkring

Insändare 30 november 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Insändarsvar till Hasse Hedlund SN 17/11.Insändaren :"Vårdpersonal hotas bli utförsäkrade"

Sverige ska ha en trygg sjukförsäkring som människor kan lita på. Vi socialdemokrater ser ett akut behov av att ändra lagstiftningen. Det finns redan ett färdigt skarpt förslag. Nu krävs att en majoritet av riksdagens partier ställer sig bakom förslaget om förändringar och förbättringar av sjukförsäkringen. 

Vi hoppas att några av de borgerliga partierna ändrat uppfattning i frågan, utifrån de insikter som rimligen bör ha vuxit fram under pandemin. Vi hoppas att C, KD och M sörmländska riksdagsledamöter nu ställer sig bakom ökad trygghet för långtidssjuka.

Vi anser att det är viktigt med ökad trygghet för alla långtidssjuka. Ingen sjuk har någonsin blivit frisk av att bli utförsäkrad och fattig. Den generella välfärden är en viktig grundbult för ett starkt samhälle. Socialförsäkringssystem ska ge trygghet när livet förändras.

Den socialdemokratiska ledda regeringen har redan genomfört flera förändringar för ökad trygghet på grund av Covid-19. Både karensavdraget och krav på läkarintyg från den åttonde dagen har slopats temporärt. 

Redan tidigare har taket i sjukförsäkringen höjts samtidigt som stödet i rehabiliteringsprocessen stärkts. Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen är avskaffad.

Vi båda är utbildade undersköterskor och har vår yrkesbakgrund inom vård och omsorg. Vi vet vilken betydelsefull roll personalen spelar i vårt välfärdssamhälle.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: "När man tror att det inte kan bli värre"

"När man tror att det inte kan bli värre"

Insändare: De vill pressa skatterna och gynna företagen

De vill pressa skatterna och gynna företagen

Debatt: Vänsterpartiet är en röst för omfördelning

Vänsterpartiet är en röst för omfördelning