Sveriges kommersiella landskap ändras hela tiden

Pelles lusthus som det såg ut för två år sedan.

Pelles lusthus som det såg ut för två år sedan.

Foto: Jens Alvin

Insändare2023-04-14 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En skribent under pseudonymen – Ego, beklagar att Pelles lusthus blivit gym. Skribenten tycker att den fina rotunda som byggdes av Pelle Nilsson nu är förvandlad till något fult. Texten beskriver minnen från upplevelser som vederbörande haft där genom åren. ”All musik som vi njutit av och också en fika med bröd och kaffe från
det existerande kaféet. Allt detta är borta och har ersatts av maskiner till en steril miljö” skriver skribenten.

Jag har varit i Pelles lusthus några gånger innan omvandlingen. Jag är också en van motionär som tränar där så min åsikt kan vara jävig. Pelles lusthus har legat i träda under många år utan att någon entreprenör med goda idéer åtagit sig uppgiften att driva den vidare i samma form och innehåll. Kan hända att verksamheten som drevs där tidigare kanske avvecklades på grund av dålig finansiell teckning. Att låta Pelles lusthus stå kvar som ett skall som påminner om den svurna heliga tiden kan vara en bra idé, men någon måste ju betala för att behålla arkitekturen. Alternativet skulle vara att någon köper upp marken, monterar ned de befintliga byggnader för att i stället bygga lägenheter, vilket är populärt i Nyköping.

Nu har vi en entreprenör som kommit med en alternativ användning av det historiska huset. Pelles lusthus används idag för något som är nyttigt för samhället – behålla hälsan i trim. Pelles lusthus interiörer har byggts om och anpassats till en träningslokal som några drar nyttan ifrån – att behålla kroppen i trim. Foajén är pampig och bjuder på fantastiska möbler och med utsikter mot ån. Caféet finns kvar så man kan sitta där för att njuta av omgivningen med en fika. Jag misstänker också att de som driver verksamheten i denna lokal är öppna för idéer med tanke på utrymmets begivenhet. Varför inte hyra ut till fester; bröllop, födelsedagar etcetera.

Sverige har gott om entreprenörer som håller landskapet levande genom att hitta på alternativ användning av gamla lokaler som sett sina dagar. Förre detta industrilokaler blir parkeringar eller fina parker. En del gamla hus drivs numer som museer för att berätta om den tiden som var. Vårt land omvandlas hela tiden och det är bra att det finns entreprenörer som tar till vara våra gemensamma minnen, gör något positivt från det samtidigt som de bevara historien. Driften av Pelles lusthus bevarar husets historik och gör det möjligt för att minnas. Det är bra att det finns entreprenörer som ser till att vi behåller historien även när innehållet förändrats.