Ta hänsyn och följ FHM:s råd

En bekymrad medborgare är orolig över alla som går till jobbet trots att de är förkylda.
En bekymrad medborgare är orolig över alla som går till jobbet trots att de är förkylda.

Insändare 21 januari 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Snorig och hostig. Med en ansträngd röst och dålig andning, skulle du ändå gå till jobbet? Det är det som händer ibland under dessa coronartider. En del människor struntar i de allmänna råden som är ämnat att stävja smittspridningen. Folkhälsomyndigheten, FHM, har kommit ut med en rad rekommendationer med syftet att bekämpa covidsmittan. Följande står på deras hemsidan: 

"Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
Stanna hemma och undvik kontakter med andra om du får symtom.Testa dig. Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård."

Arbetsgivaren trycker på också och hänvisar till vad som har rekommenderats i hoppet om att riktlinjerna ska följas. Ändå händer det att folk struntar i rekommendationerna och även vid symptom kommer till sina arbetsplatser. Konsekvenserna av detta beteende gör att det blir svårt att begränsa spridningen av viruset och att i längden arbetar vi i cirklar, dvs börjar från början för att förankra vilka strategier biter bäst på smittspridningen under pandemin. 

Att strunta i de allmänna råden visar att man saknar förståelse för problemet samt har svårt att ta hänsyn till andra människor. Vad kan vi göra i den givna situationen? Arbetsgivaren borde gå ut och berätta om vad överträdelse av dessa råd innebär, dvs att det kan leda till allvarliga konsekvenser så som uppsägning. Det här är en skyddsfråga som handlar om medarbetarnas säkerheten och ska inte tas på lätt. Bäst är att hålla sig ajour kring vad som gäller under dessa tider. Informationen gå att söka.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa