Tänk på åldersgränsen för hyra av elsparkcykel

Insändare 23 september 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Föräldrar! Tänk på att det är 18 års åldersgräns för att hyra elsparkcyklar.

Såg i reportaget 19/9 om Swift elsparkcyklar att en minderårig som icke uppfyller kraven för att teckna avtal framförde en elsparkcykel. Vill genom detta uppmana föräldrar att kontrollera vad som gäller innan ni lättvindigt låter era barn nyttja hyrtjänsten och riskera begå ett brott om denne är minderårig.

Så föräldrar. Läs det juridiskt bindande avtalet i Swift allmänna villkor: 1.1.1, 1.1.2. och 5 eller i FAQ, här står klart och tydligt vad som gäller. Tänk också på att försäkringar vid eventuell olycka kan påverkas negativt om man brutit mot gällande regler och avtal.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa