Tänk sunt kring landsbygdsutvecklingen

Den dagen då boende på landsbygden bland annat nyttjar kollektivtrafiken framför bilen kan vi börja tala om utveckling av landsbygden, skriver signaturen "Elevassistent".

Den dagen då boende på landsbygden bland annat nyttjar kollektivtrafiken framför bilen kan vi börja tala om utveckling av landsbygden, skriver signaturen "Elevassistent".

Foto: Arkiv

Insändare2020-08-03 05:31
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyköpings politiker ska ta ansvar och förvalta skattekronorna med sunt förnuft, det är nog alla överens om. Vårt styre (S, C och Mp) ska ha en eloge som trots populistiska utspel från en del oppositionspartier står fast och ser till helheten kring frågan om landsbygdsskolor. Det verkar som vissa partier saknar verklighetsförankring, de lovar saker som varken är ekonomiskt eller pedagogiskt försvarbara, i förhoppning om några röster i valet 2022. 

Av egen erfarenhet vet jag om den potential som finns i att samnyttja lokaler i frågan om heldagslärande, skola – fritids. Det sitter inte i en byggnad utan i viljan hos pedagogerna att verka enligt skolans styrdokument. 

Det är ju inte bara skolan som berör landsbygden, ofta hörs krav om ökad turtäthet för kollektivtrafiken, generösare öppettider i den lokala mataffären samt nya gång- och cykelvägar. 

Argumenten är ofta att bor en på landsbygden så betalar en minsann också skatt, därigenom anser en sig ha rätten till samma service som inne i stan. Som boende på landsbygden har jag gjort ett aktivt val att avstå från delar av sådan samhällsservice. 

Den dagen då boende på landsbygden nyttjar kollektivtrafiken framför bilen, handlar mer än bara mjölken i affären och låter barnen gå in den lokala skolan istället för i den nystartade friskolan i stan, då kan vi börja tala om utveckling av landsbygden.