TBE-spruta borde bara kosta som en patientavgift

Insändarskribenten tycker att man borde kunna få TBE-vaccinering via regionen och bara betala patientavgift.

Insändarskribenten tycker att man borde kunna få TBE-vaccinering via regionen och bara betala patientavgift.

Foto: Emilia Lindell

Insändare2023-02-03 08:59
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förr kunde man ta TBE-vaccin på vårdcentralerna i Sörmland. Numera vill regionen/landstinget inte befatta sig med TBE-vaccineringen utan hänvisar till vaccinbussar/vagnar som står uppställda vid olika köpcentra med flera platser samt till vaccinationskliniker. Kostnaden för en vaccin-spruta är cirka 400 kronor. 

I artikeln ”Inget gratis vaccin mot TBE i Sörmland” den 24 januari framgår det att ordförande i regionfullmäktige i Sörmland Christoffer Öqvist (M) påstår att det saknas vetenskapliga belägg för att subventionering av TBE-vaccin resulterar i bättre folkhälsa. Det är inte samhällsekonomiskt fördelaktigt att erbjuda avgiftsfritt TBE-vaccin för vuxna och det gör inte heller några grannregioner.

Region Östergötland har dock beslutat att grundvaccination mot TBE ska subventioneras från och med år 2023 och enbart en patientavgift kommer att tas ut på 200 kronor för varje TBE-dos.

Under 2018 och 2021 rapporterades 42 respektive 40 fall av TBE i Sörmland. Östergötland har väsentligt färre TBE-fall jämfört med Sörmland trots att det bor betydligt fler där.

Kan konstatera att Region Östergötland har en annan syn på förebyggande hälsovård medan Sörmland jobbar mer med vård. Även finska Åland erbjuder gratis grundvaccinering av TBE (tre doser). 

Det är bra att vaccinet är gratis för barn och ungdomar mellan 3 och 19 år men frågan är om detta är samhällsekonomiskt fördelaktigt? Var finns de vetenskapliga beläggen för detta? Borde inte Region Sörmland följa Region Östergötland och enbart ta ut en patientavgift för en vaccineringsdos?