Tillgång till el tryggar industri och arbetstillfällen

"El från Långgrund kan inte tappas ur nätet och skickas till andra länder utan kommer regionen tillgodo" skriver Per Edström som är projektledare för Vindpark Långgrund.

"El från Långgrund kan inte tappas ur nätet och skickas till andra länder utan kommer regionen tillgodo" skriver Per Edström som är projektledare för Vindpark Långgrund.

Foto: Jezzica Sunmo

Insändare2023-10-04 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Novus opinionsmätning med 1 500 boende visar att tre av fyra vill att Långgrund prövas av mark- och miljödomstolen. Majoriteten föredrar havsbaserad vindkraft. Folket har insikt i industrins behov av mer el. Kommunens ansvar är att avgöra om ansökan stämmer överens med beslutade översiktsplaner, energiplaner och andra styrdokument.

Vi är eniga om att Långgrund påverkar landskapsbilden. Hur den påverkar visar vi bilder och filmer på vår hemsida. Däremot kommer parken inte att höras inne vid land. Där motsvarar ljudnivån en viskning och maskeras bort av ljud från vågor och vegetation.Vi är ödmjuka inför att det finns olika uppfattningar om hur vindkraft ser ut. I andra vågskålen ligger sysselsättning och välfärd. Tillgång till el tryggar industri och arbetstillfällen. Sörmland och Östergötland producerar idag bara en bråkdel av sitt elbehov – regionen har ett energiunderskott. Om några få år kan andra regioner inte exportera el till området. Mycket pekar på att de behöver den själva för industrins omställning och elektrifiering.

PPA-avtal är finansiella avtal och innebär en överenskommelse om ett pris. Men el från Långgrund kan inte tappas ur nätet och skickas till andra länder utan kommer regionen tillgodo. Samtidigt ökar Sveriges exportmöjlighet om elproduktionen byggs ut. Svenska kraftnät är systemansvarig för elnätet och export, enskilda elproducenters PPA-avtal saknar betydelse.

Som börsnoterat företag ägs Iberdrola av tiotusentals aktieägare. Qatar är inte huvudägare men äger aktier, precis som Norska centralbanken. Deras inflytande är begränsat till att rösta på bolagsstämman en gång om året.