Tillsammans bygger vi framtiden

Man löser heller inga problem om man blundar hårt för att slippa se dem, skriver Stefan Karlsson.

Man löser heller inga problem om man blundar hårt för att slippa se dem, skriver Stefan Karlsson.

Foto: Erik Nylander/TT

Insändare2020-01-31 05:14
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ingen kan eller ska säga annat än att något gått fel i landet Sverige. Vården, skolan och omsorgen levererar inte längre som det anstår ett samhälle med några av världens högsta skatter. Den svarta arbetsmarknaden omsätter tiotals miljarder. Skjutningar och sprängningar är numera vardagsmat och kryper allt närmare hederliga människors vardag. Bidragsfusket är omfattande. Arbetslösheten är redan bland de högsta i EU-området och nu går vi mot en ny lågkonjunktur. Tilltron till samhället minskar och otryggheten ligger kvar på en hög nivå. Danmark har infört gränskontroller mot Sverige. Norge och Finland har gått i samma tankar.

Självklart inser jag att detta är en dyster bild som målas upp, men bilden är icke desto mindre en beskrivning av det land vi alla bor i.

Hat och hot ska aldrig accepteras. Hat och hot löser inga problem, utan spär snarare på dem. Vi kan heller inte vrida tillbaks klockan och ändra på det som varit. Däremot kan vi tillsammans se till att bilden av framtiden målas upp i mer positiva färger. För att nå dit gäller det att alla som vill leva i Sverige hjälps åt och att de lagar och regler som byggt upp detta samhälle efterlevs. Ska vi nå dit och vill vi nå dit krävs också beslut som ibland kan kännas obekväma och som vi kanske inte är vana vid i det här landet.

Vi ska titta på det positiva med öppna ögon, men vi kan samtidigt inte blunda för det negativa. Man löser inte problemet med hot och hat med ännu mer hot och hat. Man löser heller inga problem om man blundar hårt för att slippa se dem.