Trosa kommun har en bra äldreomsorg!

Insändare 19 april 2022 21:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När man blir äldre kan det innebära att man ibland behöver hjälp i vardagen. Det kan vara hjälp hemma eller flytt till boende som kan ge service och vård. Hur hjälpen utformas påverkar livskvaliteten. Oberoende om vilken hjälp man behöver ska den ske utifrån egna behov och önskemål. Detta är ett av Alliansens (M, C, L och KD) högst prioriterade mål.

Brukarnas upplevelse av bland annat inflytande, trygghet och bemötande har mätts i Socialstyrelsens nationella enkätundersökning. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? I Trosa kommun får man en bra äldreomsorg. I öppna jämförelser anger 95 % av de äldre på särskilt boende att äldreomsorgen som helhet är bra (bland de 25 % bästa kommunerna), jämfört med rikets 81 %. 

För att bedöma behov av boendeplatser används officiell statistik. En boendeplan uppdateras årligen. I dagsläget är det är främst fler platser på demensboende som behövs. Under 2023 kommer ytterligare boendeplatser att byggas för inflyttning under hösten.  Under väntan på plats har ingen stått utan hjälp. Personer med behov har fått extra hemtjänst och boendeplatser har i några tillfällen köpts i andra kommuner. I dagsläget har vi inga långa väntetider. 

Trosa kommun har hanterat pandemin på ett föredömligt sätt. Personalens kompetens har höjts genom utbildningsinsatser och många har fått utbildning genom kommunen, vilket förbättrar kvalitén i verksamheten. En motiverad personal är en av framgångsfaktorerna och där ser vi att vård och omsorgspersonalen i Trosa sticker ut på ett positivt sätt. De har under pandemin varit fantastiska och vi är alla skyldiga dem ett stort tack för deras arbete!

Om du vill säkerställa hög prioritet för äldreomsorgen, rösta på Moderaterna i valet den 11 september.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa