Tydlig arbetslinje i Trosa kommun

Insändare 3 maj 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Trosa kommun finns många privata företag, bra arbetsgivare, fantastiska kommunala verksamheter och goda pendlingsmöjligheter norrut och söderut men även inom kommunen. Medborgare i kommunen kan pendla med buss, tåg, bil, eller till fots och med cykel på våra fina gång- och cykelvägar. Allt detta har resulterat i att Trosa kommun återkommande har Sörmlands lägsta arbetslöshet.

Arbete är enormt viktigt både för individen och för det allmänna intresset. Jag tror att man måste bidra till samhället för att kunna känna sig som en del av det. För det är faktiskt så att alla har skyldigheter för att kunna ha rättigheter och möjligheter. Att arbeta är viktigt på många sätt och därför försöker majoriteten i Trosa kommun ständigt underlätta genom exempelvis utveckling av pendlingsmöjligheter. 

Att välja arbete framför bidrag måste vara självklart. Det ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag! Människor har olika förutsättningar för att kunna arbeta eller till att skaffa ett arbete. Till exempel är det inte alla som kan det svenska språket och därför har Trosa kommun stora ambitioner att ge förutsättningar att lära sig svenska och skaffa sig ett arbete. Trosa kommun ser varje individ och stödjer med insatser för att möjliggöra egen försörjning. Jag har stor respekt för det arbete som Alliansen i Trosa (M, C, L och KD), har gjort under innevarande och tidigare mandatperioder. 

Om du fortsatt vill bo i en kommun med en tydlig arbetslinje och stora möjligheter råder jag dig till att rösta på Moderaterna i valet den 11 september. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa