Hemtjänsten i Trosa kommun är oerhört viktig

"Tyvärr har jag hört flera berättelser från personer som använder hemtjänsten i Trosa kommun som är missnöjda" skriver insändarskribenten Magnus Johansson (S).

"Tyvärr har jag hört flera berättelser från personer som använder hemtjänsten i Trosa kommun som är missnöjda" skriver insändarskribenten Magnus Johansson (S).

Foto: Marcus Pehrsson

Insändare2023-05-31 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hemtjänsten i Trosa kommun är en oerhört viktig del av Trosa kommuns kärnverksamhet. Det är en tjänst som hjälper många äldre och personer med funktionsnedsättningar att klara av vardagen och fortsätta leva ett självständigt liv i sina egna hem.

Därför är det viktigt att kommunen ser till att hemtjänsten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Att du som är i behov av hemtjänst ska uppleva att den är bra. Tyvärr har jag hört flera berättelser från personer som använder hemtjänsten i Trosa kommun som är missnöjda. De har upplevt att den har varit oregelbunden och att personalen har varit stressad och överbelastad, vilket har påverkat kvaliteten av hemtjänsten.

Det är viktigt att kommunen lyssnar på de som använder hemtjänsten och ser till att personalen har tillräckligt med resurser och tid för att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Det handlar inte bara om att ge en god service till de äldre och personer med funktionsnedsättningar, utan också om att skapa en arbetsmiljö där personalen trivs och kan utföra sitt jobb på ett hållbart sätt.
Socialdemokraterna uppmanar därför Trosa kommun att ta tag i problemen med hemtjänsten och se till att den fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att se till att de som behöver hemtjänst får den hjälp de behöver för att kunna fortsätta leva ett självständigt liv i sina egna hem.