Vad är Dags löfte om trygghetsboende värt idag

Vitsippans trygghetsboende i Oxelösund kommer att ha kvar personal, men tiden den är på plats har blivit halverad, till två timmar varje vardag.

Vitsippans trygghetsboende i Oxelösund kommer att ha kvar personal, men tiden den är på plats har blivit halverad, till två timmar varje vardag.

Foto: Peter Alexis

Insändare2024-01-20 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ska Kustbostäder verkligen bedriva trygghetsboende? Det är en kommunal uppgift att bedriva trygghetsboende.

Kustbostäder är ett allmännyttigt bolag och ska driva verksamhet enligt bolagsordning och ägardirektiv. Att driva och betala ett trygghetsboende finns inte i bolagsordning eller i ägardirektiv. Det är naturligtvis behjärtansvärt men det är ett problem.

Dag Bergentoft (M) har alltid efterfrågat fler trygghetsboenden i centrum. Han förordade till och med ett sådant i Nya Prisman. Men han vill inte betala kostnaderna för trygghetsboende i Vitsippan. Det skjuter han över på Kustbostäder.

Även om man ändrar bolagsordning och skriver nya ägardirektiv, så kvarstår frågan: Är det så det ska fungera, att kommunen skjuter över sina kostnader till sina bolag? Stå upp för det du sagt, Dag! Betala trygghetsboendet med kommunala medel och inte med hyresgästernas pengar.