Vad är vad i en bostadsrättsförening

Insändare 14 juli 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som svar på Boris Klintsjös insändare med påståenden om vad som är vad inom en bostadsrättsförening. Det är oroväckande att läsa denna typ av uttalanden som inte ryms inom bostadsrättslagen eller föreningens egna stadgar.

Oavsett om det är en mäklare eller medlem i en bostadsrättsförening som ska ange månadskostnad, så är det den års/månadsavgift som betalas in till en bostadsrättsförening som är den faktiska kostnaden. Sen tillkommer medlem andra kostnader som försäkring etcetera. Vad som ingår i en månadsavgift är det som föreningen i sin tur betalar för gällande tjänster, underhåll, reparationer, personal etcetera.

Att det ingår saker i en avgift innebär på inget sätt att den faktiska månadskostnaden kan räknas ned. Oavsett om det är en tjänst, lån eller sparande så är det en faktiskt månadskostnad för medlemmen. Om en bostadsrättsförening vill hitta på ett eget begrepp som till exempel nettokostnad, så kan man såklart göra det. Men det påverkar inte det som stadgarna i grunden anger. De ska både en styrelse och medlemmar följa. Allt annat är inget som kan kopplas till bostadsrättsföreningen.

Så att påstå att månadskostnad för en medlem är något annat än vad den i själva verket är, framstår som mycket oseriöst i mina ögon. Medlemmen har ingen möjlighet att betala något annat än den fastslagna års/månadsavgiften som styrelsen eller stämman har bestämt för att finansiera det löpande och eventuellt nya investeringar inom en bostadsrättsförening.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa