Vad tänker ni göra åt situationen inom hemtjänsten?

Personalen från hemtjänsten är tjänstvilliga och trevliga, men de tycks inte vara tillräckligt utbildade och de förstår inte alltid svenska, säger insändarskribenten.
Personalen från hemtjänsten är tjänstvilliga och trevliga, men de tycks inte vara tillräckligt utbildade och de förstår inte alltid svenska, säger insändarskribenten.

Insändare 16 augusti 2022 08:57
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag när vi översvämmas av fruktansvärda skildringar från krig och andra svåra händelser är det lätt att glömma de nära frågorna.

Under cirka en månad i vår hade jag förmånen att få använda mig av insatser från kommunens hemtjänst. Inte så mycket. Cirka 10 minuter två gånger per dag. När jag mött tolv olika personer tappade jag räkningen. Det var enkla insatser hos mig men jag måste ändå instruera varje ny person om tillvägagångssättet eftersom det fanns komplikationer. 

Enligt statistiken möter en person som får hemtjänst i genomsnitt 16 olika personer under en 14-dagarspersiod i Nyköping. Detta skapar en stor osäkerhet eftersom man släpper in okända personer i sitt hem. Det är också en säkerhetsfråga. Vad kommer ni som politiker att göra för att förbättra den här situationen som inte alls är tillfredsställande?

Alla som kom hem till mig var trevliga och rara och gjorde så gott de kunde. Men jag tror att utbildningsnivån inte var den önskvärda. Även för enkla åtgärder behöver man kunna en del om sjukdomar och vilka problem som kan uppstå. Från tillgänglig statistik vet vi generellt att utbildningsnivån har minskat. Vad kommer ni som politiker att göra för att förbättra utbildningsnivån inom hemtjänsten?

Flera som kom hade utländsk bakgrund. Alla var tjänstvilliga, trevliga och ville göra sitt bästa. Men om man inte förstår vad som sägs så blir det problem. Vad vill Ni som politiker göra för att förbättra språkkunskapen hos de som inte behärskar svenskan? Det är absolut nödvändigt att man förstår ”vanlig” svenska och kan ta instruktioner.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa