Varför byggs det på åkermarken

Insändarskribenten undrar hur Nyköpings kommun resonerar när det byggs på ny mark. Arkivfoto
Insändarskribenten undrar hur Nyköpings kommun resonerar när det byggs på ny mark. Arkivfoto

Insändare 24 oktober 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Byggen sker på åkermark i Harg, väster om E4 och Malmbryggshagen. På nätet: Exploatering av åker, ängs- eller betesmark för byggnation av hus eller anläggning av parkeringsplatser, vägar med mera – (är förbjuden?) om inte åtgärden prövas i särskild ordning. (Länsstyrelsen).

"Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen... genom att annan mark tas i anspråk.” Hur tänker man på kommunen och länsstyrelsen? Tacksam för svar.

Läsvärt om klimatet: David Wallace-Wells: Den obeboeliga planeten, 2019. Antonio Antonelli: Ett dolt universum, 2022. Peter Alestig: Världen som väntar. magasinet ”Forskning och framtid”.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa