Varför svarar inte länsstyrelsen?

Insändare 8 december 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en insändare i Sörmlands nyheter vid slutet av september ställde vi ett antal frågor till Länsstyrelsen i Sörmland. Vi väntar fortfarande på ett svar.
Båven och dess miljö med stora Naturreservat och Natura 2000 områden är klassad som något av det mest skyddsvärda vi har i Sörmland. Under 1970-talet utarbetades den mycket omfattande Båvenplanen ut som därefter översetts och omarbetats många gånger. Tyvärr har ingen uppföljning eller forskning på vattenmiljön skett under de här åren vilket ligger under Naturvårdsverkets och länsstyrelsens ansvar. 

Sjöns limnologiska tillstånd är numera radikalt förändrat och borde för länge sedan varit föremål för undersökningar vilket vi tidigare påpekat. Skarvproblemet är bara toppen på isberget och påvisar stora förändringar i näringskedjorna under vattnet. 

Tillsynsmännen som varit tillsatta att hålla koll på miljön har ni avvecklat och därmed också det anpassade fågelskyddet som har betytt mycket för Båvens typiska arter, såsom Fiskgjuse, Storlom och Fisktärna.
Anpassat fågelskydd innebär att tillsynsmän kontrollerar tidigt under häckningssäsongen var förbudsskyltar för fågelskydd bör monteras upp. Om inte häckning föreligger tas skylten bort och plats för det rörliga friluftslivet etableras i stället. Ett bra system som inte fungerar utan tillsynsmän.

 

Ämnen du kan följa