Verkar för tystnadskultur som sprider sig i leden

Insändare 15 juli 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar: Vill oppositionen bryta mot sekretessen.

Intressant att ordförande för vård- och omsorgsnämnden Linus Fogel (S) i Oxelösund kallar mig okunnig och utan kunskap, han har förmodligen läst styrdokument ”Rutin för Lex Sarah (Oxelösunds Kommun) reviderad 2020-11-19” samt ”Socialstyrelsens handbok för tillämpning av Lex Sarah” och tolkat dem på sitt eget sätt. Jag hoppas ordförande även hunnit läsa kommunallagen för att en förtroendevald ska kunna sköta sitt uppdrag med värdighet och samvetsgrannhet krävs att hen också kan sätta sig in i uppgifter. Enligt kommunallagen har en kommunalpolitiker rätt till upplysningar som hen anser att hen behöver för att sköta förtroendeuppdraget, vilket inkluderar även sekretessbelagda uppgifter. Ansvaret i nämnden är i grunden gemensamt, ledamöterna ansvarar tillsammans för verksamheten. Men jag har även som ledamot ett eget ansvar, där jag vid brott exempelvis mot tystnadsplikt är straffansvarig.

Ett förtydligande, nämnden är ingen utomstående som Linus Fogel hänvisar till –vi ledamöter ansvarar tillsammans för verksamheten. Men vi kan inte ansvara för något vi inte har fått tagit del av, Linus Fogel menar också att vi fått information den 23 juni. Vi nämndsledamöter fick ta del av ett mail från kommunchef och 30 minuter senare stod det att läsa på kommunens hemsida. Det är väl ändå nämndens ordförande som har en skyldighet att underrätta nämnden det som är av väsentlighet?

Om ordförande väljer att inte ha tillit till sin nämnd samt undanhåller information, då verkar han för en tystnadskultur som sprider sig i leden. Hur ska en förbättring kunna ske när man väljer att använda sekretess som skäl och där till tolkar att ordförande är nämnden.

Vill vi veta mer oavsett vi är nämndledamot eller medborgare i kommunen så får vi begära ut handlingar via registrator.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa