"Vi fick ta över en problematik inom äldreomsorgen"

"Vi tar ansvar för uppdraget och vill att personal, oavsett rang, ska trivas och känna tillit till sin arbetsgivare" skriver insändarskribenten Dag Bergentoft (M), kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund.

"Vi tar ansvar för uppdraget och vill att personal, oavsett rang, ska trivas och känna tillit till sin arbetsgivare" skriver insändarskribenten Dag Bergentoft (M), kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund.

Foto: Tommy Kägo

Insändare2023-02-04 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svarsreplik till insändarskribenten ”Känner sig lurad” den 1 februari.

Den nya politiska ledningen tillträdde kommunstyrelsen den 1 januari. Vi har fått väljarnas förtroende att leda och utveckla kommunen. Vi fick ta över en problematik inom äldreomsorgen med hög omsättning av personal.

Den 25 januari hade vi första sammanträdet i kommunstyrelsen. Som ordförande för kommunstyrelsen tog jag initiativ och kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att utreda omsättningen och vad det grundar sig i.

Om inte skribenten ”känner sig lurad” känner till det tidigare så kan kommunstyrelsen endast ge kommunchefen ett uppdrag. Det är den tågordning som gäller för kommunstyrelsen. Förstår att skribenten känner sig otålig men vi följer en viktig demokratisk process.

Nu har det gått en vecka sedan beslutet fattades och protokollet har precis justerats. Vad som kommer att ske och vad som ska göras kommer det att informeras om så snart det är möjligt.

Skribenten skriver också: ”Med rätta frågar man sig om vi röstat fram fel ledning i Oxelösund?” Det får givetvis andra avgöra. Vi tar ansvar för uppdraget och vill att personal, oavsett rang, ska trivas och känna tillit till sin arbetsgivare. Det ska vara kul och intressant att jobba i Oxelösunds kommun. Med öppenhet och transparens kommer vi långt.