Vilseledande om befolkningsökningen

Insändarskribenten tycker att det är vilseledande om befolkningsökningen i Nyköpings kommun.

Insändarskribenten tycker att det är vilseledande om befolkningsökningen i Nyköpings kommun.

Foto: Jessica Gow/TT

Insändare2019-11-25 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På Nyköpings kommuns webbsida kunde man den 20:e november läsa att vi nu är 56 584 invånare och att prognosen på 700 nya invånare per år ser ut att hålla.
Fast är dessa jubelrop om en ökande befolkning inte lite vilseledande? På kommunens webbsida kan man också ta del av befolkningsutvecklingen i kommunens samtliga orter och då ser det lite annorlunda ut.
2019 är ännu inte över och därav finns ingen statistik för hela året publicerad, men tittar på man utvecklingen 2017 till 2018, så borde det finnas skäl att ifrågasätta om kommunen i sin helhet växer eller om bara vissa utvalda orter gör det?
Faktum är att förutom centralorten där det satsas hej friskt, så var det bara tre orter i kommunen som växte befolkningsmässigt. Sjösa, Stavsjö och Ålberga med sju, tio respektive åtta invånare.
Jag tror mig veta att man utanför centralorten funderar på detta med befolkningsökning och om uttrycket "Hela Sverige ska leva" inte bör placeras i garderoben?