Långgrund – en ansvarstyngd ödesfråga

Så här kan det se ut i vindkraftparken när den är på plats, enligt Svea vind offshores visualisering.

Så här kan det se ut i vindkraftparken när den är på plats, enligt Svea vind offshores visualisering.

Foto: Svea vind offshore

Insändare2023-10-14 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En vindkraftspark skulle för oöverskådlig tid bli en enorm anläggning i havet som inte går att ta bort och som är svår att skydda mot sabotage.

Det som närmast förestår för oss nu är kommunfullmäktiges beslut, om den ska utnyttja sin vetorätt mot att anläggningen byggs. Här ligger ett tungt ansvar. Ett rykande färskt exempel på sårbarheten har vi i sabotaget av gasledningen i Finska viken. Hotbilden som Finland upplever kunde likaväl gälla Sverige. Säkerhetsrisken för denna typ av kraftanläggning i Östersjön anser jag är alltför lite beaktad i debatten.

Över havet drar stora stråk av fåglar och även fladdermöss. De klarar inte att väja för kraftverksvingarna som i spetsarna har en enorm hastighet. Forskning har påvisat det. Partiklar av mikroplast som materialet i vingarna släpper ifrån sig är mycket negativt för allt vattenlevande i Östersjön.