Som man frågar får man svar Svea vind

Femörehuvud med utsikt över den orörda sörmländska skärgården. Härirån kommer vindkraftparken att synas om den blir verklighet.

Femörehuvud med utsikt över den orörda sörmländska skärgården. Härirån kommer vindkraftparken att synas om den blir verklighet.

Foto: Monika Wassén

Insändare2023-09-04 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 31 oktober ska berörda kommuner meddela sina beslut kring Långgrund till mark- och miljödomstolen. Svea vind bedriver just nu ett intensivt lobbyingarbete för att få politikerna att säga ja och de drar sig inte för att slira på sanningen.

I en opinionsundersökning betald av Svea vind har invånare i Sörmland tillfrågats om sin inställning till vindkraft. Frågorna är minst sagt vinklade och det är högst osannolikt att en statistiker på Novus ställer sig bakom slutsatserna de drar. Hur hade svaren sett ut om Svea vind i stället hade frågat:
- Hur ställer du dig till att bygga världens största vindkraftspark på en plats där Försvarsmakten har sagt nej tio gånger med hänvisning till rikets säkerhet? 
- Hur ställer du dig till att Långgrund, enligt Svea vinds ansökan, kommer att innebära ett massivt visuellt intryck med synlighet över stora områden och att anläggningen blir ett absolut dominerande landmärke i landskapet?
- Ska vi bygga vindkraft på områden där stora naturvärden riskerar att gå förlorade?
- Vill du att kommunen ska låta ett utländskt bolag med Qatar som största ägare bygga vindkraft utmed hela Sörmlands kust? 
- Känner du till att det pågår projekteringar av flera andra havsbaserade vindkraftsparker längre ut från den sörmländska kusten?

De flesta av oss är nog överens om att vindkraft kan vara bra och många har nog känt en oro för klimatförändringarna på senare år. Men på fel plats blir vindkraften varken grön eller hållbar. I vår iver att rädda miljön riskerar detta projekt att göra exakt det motsatta.