Därför skriver jag under Avbryt infart västra Trosa

17 januari 2018 14:20

Infart I Trosa har vi två kustnära skogar kvar, som tryggar vår grundvattentillgång, bidrar med oersättliga ekosystemtjänster och ger allmänheten kostnadsfri tillgång till hälsofrämjande friluftsliv.

Politikerna tänker nu genomföra ett vägprojekt med vidhängande exploatering som hotar de livsviktiga kustskogarna. Projektet belastar alla skattebetalare väsentligt och saknar samhällsekonomisk lönsamhet. Ändå säger de att vägen behövs för tillväxten, som hittills medfört ökad belastning på miljö, ekonomi, skolor, vård, äldreomsorg och reningsverk. Det är oklart när de utlovade vinsterna från tillväxten skall komma.

Jag tror att morgondagens klimatsmartare generation slutar räkna tidsvinster och vägrar bilpendling.

De använder skattepengar till klimatvänliga projekt och mäter tillväxt i kvalitet i stället för kvantitet.

De vill inte ha den framtid som dagens politiker stakat ut.  

Bästa politiker: Varför vill du asfaltera bort våra sista naturområden? Vad tror du nästa generation vill prioritera? Låt dem avgöra vad som är viktigast; naturområden eller en minuts teoretisk tidsvinst.

Tror du att extrem värme, storbränder och vattenbrist är tillfälliga fenomen?

Du har chans att vinna nästa generations beundran för modet att avbryta vägplanerna i tid. Antar du utmaningen?

Bästa allmänhet: Vill ni också hjälpa nästa generation att få en klimatsmart start? Skriv under namninsamlingen https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa. Det har jag gjort.

Det här är ingen lokal fråga. Det är en planetskötarfråga. Alla som vill kan skriva under.

Anna Bohlin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!