Hat och hot vinner inga mark

6 november 2018 05:00

Intolerans Att det pågår ett smutsigt krig mot alla goda krafter som inte hålla med de som propagera för rasism, ­intolerans och hat är ett känt fenomen sedan urminnes ­tiden. Och att det pågår ännu ett smutsigare krig mot Anneli Danling Brash inte bara från bloggaren från Oxelösund utan av en armé av likasinnade människor runtomkring personen ifråga. Ett patologiskt krig som grundas på hat, ­rasism, eget misslyckande och framför allt intolerans.

Anneli Danling Brash gör ett enastående arbete genom att bygga broar som förtjäna all stöd och hjälp, medan bloggaren ifråga och hans patologiskt sinande armé gör allt vad de kan för att spränga i luften dessa samfälliga broar och ­istället bygger taggtrådar och osynliga murar av hat, rasism och polariserad samhälle.

Men det kommer inte att ske eftersom vi håller på att bygga ett nätverk av samma virke som bloggaren från Oxelösund, men som kommer att svara med ett annorlunda mynt. Vi kommer Inte att svara med hat och rasism, utan med blogg för blogg, argument för argument, inlägg för inlägg. Vilket kommer inte att tolereras från bloggaren i Oxelösund och hans bundsförvant. De är dömde på för hand att misslyckas. De kommer att svara med sitt klassiska vis, dvs. genom att skicka V-kort till våra brevlådor, ringer oss på våra telefoner, hota oss genom att talar om för oss att de vet vilka skolor våra barn går i, och så vidare, och så vidare. Men vi kommer inte att ge upp. Vi kommer att fortsätta kampen mot all form av hat och hot, rasism och fientlighet. Vi har rätt, de har fel.

Och till er alla som känner sig manande och vill stå emot rasism, hat, hot och trakasserier är välkomna att vara delaktiga detta närverk så att vi kan stå emot dessa mörkermän. Deras hat och hot kan vi tillsammans motverka, dechiffrera och slå sönder på ett demokratiskt sätt. Ni är välkomna att kontakta undertecknad för mer information om vårt nätverk som står för tolerans, brobygge och ett friskt samhälle.

Salah Aljamal antirasist

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!