Hur många Gretor behöver vi för att uppnå klimatmålen?

26 oktober 2018 05:00

Klimatet Greta sitter utanför­ riksdagen varje fredag för att beslutandepersoner inte ­förstår en enkel sanning. Våra utsläpp måste ner till noll.

Vi lever i förnekelsestadiet sedan Gretas släkting Svante Arrhenius för 122 år sedan upptäckte utsläppens inverkan på klimatet. Vi behöver sätta in behandling mot vårt utsläppsmissbruk.

Når du första stadiet ­erkänner du problemen och meddelar omgivningen. – Vi måste minska våra utsläpp.

I nästa steg inleder du faktisk förändring. Din omgivning visar inget intresse att stötta dig. Du trotsar deras nedsättande kommentarer.

Vid steg tre slutar du flyga, byter ut fossildrivna transporter mot utsläppsfria och avstår ibland att resa helt. Du tänker på dina fossila avtryck.

I steg fyra ser du beslutsfattare driva projekt, som klimatkraven inte godkänner. Du påtalar detta och ber dem avbryta. Du hittar nya vänner som stödjer din sak.

Ni möter politiker, myndigheter och nättroll som försöker skrämma er till tystnad. Ni får höra att ni saknar legitimitet att påtala bristerna.

Vid steg fem uppträder plötsligt den tidigare orubbliga förnekelsegruppen nervöst. Grupptillhörighetens princip krackelerar. Fakta får förnuftet att ta ­större plats och fler närmar sig erkännande av problemen.

Greta sitter vid Riksdagshuset­ och i Trosa kommun har över 500 personer i alla åldrar erkänt problemen genom att underteckna namninsamlingen ”Avbryt infart västra Trosa”. Våra politiker barrikaderar sig i förnekelsestadiet genom att planera exploatering som kommer att ÖKA utsläppen, trots att kommunen har gott om klimatvänliga alternativ till expansion. De säger att ingen kan göra något åt deras klimatmålsstridiga beslut.

Hur många Gretor ska passivt behöva se på när beslutsfattare stänger medborgare ute från beslut som motverkar klimatmålen?

Vi behöver alla fundera över medlemskapet i förnekelsegruppen. Borde vi avgå där­ifrån allihop och erkänna att vi behöver behandling för vårt utsläppsberoende?

Anna Bohlin Informationtrosa@gmail.com

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!