Nyköping behöver sänka bidragen

29 maj 2018 05:00

Politik I en debattartikel i SvD den 20 april belyser flera kommunalråd bekymret över att kommunerna får bära kostnaderna för ökande försörjningsstöd. En genomgripande bidragsreform krävs för att inte kommunerna ska behöva ställa växande bidragskostnader mot en trygg och tillgänglig välfärd.

Varje bidragskrona behöver prövas och i största mån syfta till återgång till egen försörjning. Arbetsmarknaden är svår för den som har ofullständig skolutbildning och nyanlända med låg utbildning som vistats kort tid i Sverige. Visserligen finns idag samarbete mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan och kommunen men det är ett samarbete som genom krångliga regelsystem bygger trösklar för människor att komma ut i arbete. Läget är så alarmerande att man måste ha en översyn av regelverken och ”riva de hinder” som finns. Många kommuner arbetar idag efter ”egna” modeller och har också framgång i det, som exempel kan nämnas Solna som har 80 000 invånare och 20 mkr i kostnader försörjningsstöd. Detta kan jämföras med Nyköping som har 55 000 invånare och 60 mkr i kostnader för försörjningsstöd (år 2017).

I dag har vi ett bidragssystem i Sverige som möjliggör att man kan ”stapla bidragen på varandra”, ex barnbidrag, bidragsförskott, bostadsbidrag, försörjningsstöd. Riksrevisionen påtalade nyligen att regeringen bedömer att kommunerna behöver ytterligare 200 miljarder kronor till år 2030, men saknar prioriteringar! Den som idag inte ställer krav på bidragstagare kommer i morgon behöva sänka sina förväntningar på skolan, äldreomsorgen och sjukvården! Det måste till ett tak för hur mycket bidrag ett hushåll kan tillgodogöra sig och i relation till att det ska löna sig att gå till ett arbete.

I en rapport från ESO (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) skrivs om nyanländas drivkrafter för att arbeta. Det visar sig att för många nyanlända lönar det sig inte eller mycket lite att gå från bidrag till arbete eller att öka sin arbetstid. Vi kan konstatera att vi har byggt ett bidragssystem som idag urholkar våra möjligheter att bevara välfärden för medborgarna. Alltså dags för ett reformarbete som syftar till att nuvarande ersättningssystem förändras, se över kvalifikationskraven för att få bidrag, aktivitetskrav som motprestation för dem som behöver försörjningsstöd etc.

Alla Sveriges kommuner står inför mycket stora utmaningar och Nyköping är inget undantag. Det krävs krafttag av regering och riksdag för att komma tillrätta med de utmaningar landet står inför men mycket kan göras redan idag på kommunal nivå. Nyköpingsmoderaterna har i samarbete med Allianspartierna arbetat fram en modell (Nyköpingsinitiativet) för ett mer effektivt arbete för att minska försörjningsstöden och få fler människor i arbete. Det bygger på att varje bidragskrona behöver prövas och i största mån syfta till återgång till egen försörjning. Den som idag inte ställer krav på bidragstagare kommer imorgon behöva sänka sina förväntningar på skolan, äldreomsorgen och sjukvården.

Adéle Bergentoft (M) 2 vice ordf socialnämnden Anniola Nilsson (M) ledamot socialnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!