Havsbaserat ”industriområde” hotar unik skärgårdsmiljö

Visualisering av hur vindkraftparken skulle kunna se ut om man står på Hävringe, långt ut i Oxelösunds skärgård. Bilden är beskuren för att passa tidningens format.

Visualisering av hur vindkraftparken skulle kunna se ut om man står på Hävringe, långt ut i Oxelösunds skärgård. Bilden är beskuren för att passa tidningens format.

Foto: Wind Sweden

Oxelösund2023-02-12 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svea vind offshore planerar att lämna in ansökan om att uppföra 182 vindkraftverk med en höjd på upp till 335 meter utanför Trosa/Nyköping/Oxelösund.

Dessa 182 nattetid blinkande höga ”Eiffeltorn” kommer att få mycket stora konsekvenser för miljön, boende och friluftsliv. Vindpark Långgrund 1 och vindpark Långgrund 2 kommer att uppta en yta på totalt 288 kvadratkilometer (det vill säga 1,7x1,7 mil stort). En del av ”industriområdet” kommer att byggas inom områden som är klassade som ”riksintresse naturvård” det vill säga enligt lagen skyddade mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Den planerade höjden är högre än något annat vindkraftverk som byggts i Östersjön och det är oklart vilka konsekvenser det får för miljön. Några exempel: enorma fundament kommer att byggas till varje torn vilket påverkar ekosystemet på sjöbotten, pulserande buller som påverkar fågelliv och boende, jättelika roterande vingar som är ett stort hot mot fågellivet och mikroplaster från verken som sprids i ett naturkänsligt område. Själva byggnationen beräknas ta cirka två år. Området kommer då att vara en havsbaserad byggarbetsplats med bland annat buller, transport av enorma mängder cement och pålning med mera.

Enligt det samrådsunderlag som upprättats är parkens livstid beräknad till 25-35 år. Därefter kommer nedmontering att ske. Oklart hur detta kommer att gå till och hur ska det finansieras. 

Vi behöver bygga ut vår elproduktion i Sverige, men priset för detta får inte ske via ett ”experiment” med naturen.