Varför inte LOV i hemtjänsten i Oxelösund

"Lägg mera pengar på personalen. Det är att satsa på hemtjänsten" skriver insändarskribenterna. Arkivbild

"Lägg mera pengar på personalen. Det är att satsa på hemtjänsten" skriver insändarskribenterna. Arkivbild

Foto: Johanna Sandgren

Oxelösund2024-04-03 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sittande majoritet i Oxelösund har för avsikt att införa LOV i Oxelösund. Vi socialdemokrater står inte bakom detta och vi tycker att hemtjänsten ska drivas i kommunal regi. Men varför?

För oss är LOV en väldigt begränsad valfrihet när du som kund endast kan välja vem som ska komma hem till dig och utföra det biståndsbeslut som kommunens biståndshandläggare måste besluta om. Vill man på riktigt ha en bättre hemtjänst och mer generösa bistånd och större valmöjlighet för våra äldre så borde man satsa extra pengar på att göra biståndsbedömningen mer generös med tex mer socialtid och fler tillfällen för omvårdnad. Det är att satsa på hemtjänsten.

I LOV så ansvarar kommunen fortsatt för nattomsorg, sjukvårdsinsatser, sjukgymnastik och arbetsterapeut. Klokast vore att satsa mer pengar på denna personal för att ge mer träning och stöd i hemmet för våra äldre.

När det gäller nöjdheten hos kunderna så är det inte någon skillnad mellan LOV-företag och kommunens egen verksamhet. Däremot vet vi att personalen jobbar fler delade turer, har mindre möjligheten att jobba heltid, har sämre lön och har fler vikarier som kollegor hos LOV-företag än hos kommunen. Även trivseln är sämre och man upplever att man har mindre inflytande hos privata utförare.

Kommunen har alltid yttersta ansvaret för omsorgen och måste kontrollera alla privata utförare så att de utför sitt uppdrag, kommunen måste också alltid ha en extra stor organisation för att kunna ta emot alla brukare vilket gör att kostnaderna blir onödigt stora. Att sedan majoriteten av bolagen inom LOV är AB gör att det överordnade syftet för dem är att göra vinst på skattebetalarnas pengar. Det är inte att satsa på hemtjänsten. 

Tyvärr har vi senaste åren också sett en kraftig ökning av välfärdsbrottslighet där privata aktörer lurar kommunerna på pengar. Genom att inte införa LOV så undviker vi helt denna risk.