Sverige vinnare i en fossilfri värld

11 juni 2018 05:00

Miljö De fossila bränslena gav energin som byggde välfärdens Sverige. I dag är situationen den omvända, utsläppen från de fossila bränslena hotar vår värld och välfärd. Och vi sitter fast i ett beroende, ­nästan som ett missbruk, av bensin och diesel.

Inte nog med att de hotar ­klimatet, samhället blir sårbart. Vi vet att råoljan kommer sina, då det hittas väldigt få nya källor. Mycket talar för en framtida brist, med sken­ande priser. Sverige köper dessutom­ mängder av olja från Ryssland, alltså ett indirekt stöd till ett land som uppträder hotfullt mot omvärlden.

Det är bra att leva i Sverige, men vi lever i en föränderlig omvärld med stora utmaningar. Det räcker inte med småfixar av nuvarande samhälle. Det krävs tydliga visioner för att möta alla utmaningarna. Miljöpartiet vill bidra till omställningen, och har visioner kring detta. Omställning till ett fossilfritt Sverige är en hörnsten i vår klimatpolitik.

I regeringen har vi bland annat fått igenom bränslebytet, som betyder succesivt ökad inblandning av förnybara råvaror i bensin och diesel. Det är bara ett av många beslut för avveckling av fossil energi som miljöpartiet bidragit till.

Men tempot måste upp ordentligt, för att verkligen komma ur det fossila beroendet. För den framtida klimatpolitiken har vi inom Miljöpartiet tagit fram en klimatfärdplan med 142 förslag för minskade utsläpp. Mycket handlar om hur den fossila energin ska ersättas.

En del undrar varför Sverige ska ha en tuff klimatpolitik. Varför ska lilla Sverige gå i bräschen? Inom Miljöpartiet ser vi denna omställning som en fantastisk möjlighet. Världen har kommit till insikt om den skadliga fossila energin. Till och med oljeländer som ­Norge vill bli oljefria, och har blivit världsledande med att byta till elbilar.

Om Sverige går före kommer­ vi att skaffa oss kunskapen och tekniken. Inte nog med att vi slipper utsläppen, det gynnar­ vår ekonomi när vi kan ­exportera vårt kunnande och produkter inom klimatsmart ­energi.

Linus Lakso Ordförande för MP Sörmland och riksdagskandidat Anna Wåhlström Ordförande för MP Sörmland och landstingskandidat Björn Åslund Klimatambassadör MP Sörmland

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!