Är det dumhet eller ren arrogans?

Chefredaktören Eva Burman om den pågående granskningen om mörkningen av corona.

Chefredaktör Eva Burman

Chefredaktör Eva Burman

Foto: Mikael Andersson

Krönika2020-05-08 05:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När man tycker att det inte kan bli värre – blir det just det. 

Tidningarna har begärt ut regiondirektör Jan Grönlunds mail. Anledningen är att han är helt central i frågan om varför allmänheten inte ges insyn i hur drabbad äldreomsorgen i Sörmland är. I en tv-intervju den 2 april undrar han över vad någon ska med de uppgifterna till. Han hänvisar till att antalet smittade i Sörmland är belagt med sekretess, patientsekretess. Hur han resonerar kring att antalet smittade i en kommun skulle bryta patientsekretessen är dock obegriplig.

Vi har nekats handlingar på alla nivåer. Under granskningens gång har vi kunnat visa hur kommundirektörer, regiondirektören, kommunikationsdirektörer, en kommunjurist och nationella myndigheter deltagit i försöken att undanhålla allmänheten sanningen – nämligen hur omfattande smittan är bland våra allra sköraste – våra äldre. Experter menar att det kan vara tjänstefel.

När vi nu vill ha ut regiondirektören Grönlunds mail blir det återigen stopp. Vi får inte ut det 90-tal mail som skickats senaste månaden mellan kommundirektörerna, regiondirektören och kommunikationsdirektören. Trots att lagen tydligt anger att även mail är en allmän handling. Och det råder inga tvivel om den saken. 

Regionens chefsjurist meddelar att man har slängt dem. De är borta. "Vi brukar göra så". Hon berättar att Grönlund är särdeles snabb på att radera, vilket han också bekräftar.

Chefsjuristens lättsinniga förhållningssätt och regiondirektörens ryck på axlarna när han säger att; jaha, då får väl nån pröva det då, ställer så många frågor. De bägges oansvariga beteende får mig att tro att man hellre tar ett JO-klander eller riskerar att dömas för tjänstefel, än att be it-avdelningen plocka fram mailen ur backup-filerna. För ingenting försvinner så klart. Det vore ju de allra enklaste för dem - inte minst för att återställa förtroendet hos sörmlänningarna.

Det är lite svårt att ta in.

Om någon tvivlat på att det pågår en mörkläggning i Sörmland kan ni sluta tvivla nu. När vi tror att det inte kan bli värre blir det just det. De ansvariga cheferna har redan målat in sig i ett hörn – nu står de på tå längst in.

Av de 90-tal mail vi begärt ut skickar de ett. Det har på oklar grund inte raderats då det, liksom övriga, är skickat mellan myndigheter. I detta fall mellan Socialstyrelsen och regionen. I mailet hyllar Grönlund regionens goda förmåga.