Därför berättar vi inte var våldsdåden inträffat

SN:s nära rapportering kring våldsdåden följs av tusentals läsare.
SN:s nära rapportering kring våldsdåden följs av tusentals läsare.

Är du nyfiken på var skjutningarna och sprängningen varit? Och vilka det är som utsatts för våldet?

Nyköping 31 augusti 2023 20:13
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det förstår jag. Vi får ofta frågor från våra läsare om varför vi inte berättar mer. "Varför mörkar ni?", säger en del. 

Det är likadant nu när Nyköping drabbats av en våldsvåg. "Varför berättar ni inte var det har skjutits?", undrar några. 

Vårt uppdrag är ju att stilla vetgirigheten hos våra läsare, att berätta allt vi kan om det som är sant och relevant i det viktigaste som sker. Just nu är det skjutningarna och sprängningen som skett de senaste dygnen. Södermanlands Nyheters redaktion arbetar för fullt med att ta reda på så mycket som möjligt och publicera i takt med att vi kan verifiera och säkerställa uppgifterna.

undefined
SN:s nära rapportering kring våldsdåden följs av tusentals läsare.

Samtidigt: de två utpekade måltavlorna för våldet, två män i 30-årsåldern, är så vitt vi vet offer i händelserna. Vi vet just nu inget om motivet. De två har dessutom närstående, släkt och vänner, som med allra största sannolikhet är helt oskyldiga offer. 

Det är här medieetiken bränner till. Allmänintresset är oerhört stort när det skjuts och sprängs i bostadsområden. Samtidigt är det enskilda individer som är drabbade. Var går då gränsen för vad vi kan berätta? Det är något vi diskuterar hela tiden på redaktionen, med de publicistiska reglerna, som vi förbundit oss att upprätthålla, som grund. 

Önskan att berätta så mycket som möjligt kring händelseutvecklingen är stark. Men vi måste förstås samtidigt vara försiktiga med att inte hänga ut de som inte har något ansvar i det här och publicera på ett ansvarsfullt sätt. 

Det är två paragrafer i publicitetsreglerna som är vägledande i det här fallet:

”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.”

"Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga."

undefined
Kristina Levin är chefredaktör och ansvarig utgivare på Södermanlands Nyheter.

Som läsare ska du veta att vi gör trovärdiga och ansvarsfulla publiceringar. Vi kollar uppgifter och källor, låter båda sidor komma till tals och rättar skyndsamt fel. Vi är också aktsamma om olycksoffer och arbetar aktivt med att skydda enskilda från skador som våra publiceringar kan innebära.

Därför skriver vi inte ut exakt var skjutningarna och sprängningen skett. Därför berättar vi inte mer om de som utsatts för våldet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa