Chefen på Sörmlands museum: ”Finns oro”

Sedan höstbudgeten presenterades står det klart att det inte blir mycket till utökat stöd för landets redan pressade museer. Frågan: Hur ser situationen ut på Sörmlands museum?

27 september 2019 19:54

En svag första kulturbudget som saknar det nationella perspektivet. Så kommenterade Jonas Hellberg, ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd, regeringens höstbudget som presenterades förra veckan. Regionala museer och länsmuseer nämns knappt och den samverkansmodell, där varje region tilldelas statliga medel att själva fördela, ökade med 23 miljoner (den totala summan låg förra året på 1,3 miljarder). För lite, menar en orolig Jonas Hellberg.

Känslan delas av Karin Lindvall, museichef på Sörmlands museum, som är besviken.

­– Sett till de omfattande satsningar på ett helt nytt museum som regionen gjort så hade vi ju hoppats att stödet från staten skulle motsvara det engagemanget. Så ja, jag delar oron.

Hur skulle du säga att situationen ser ut på Sörmlands museum?

– Det är inte så att vi kommer behöva säga upp någon men det kan bli aktuellt att inte tillsätta vakanser. Det är ingen krissituation men det är ett allvarligt läge, för alla.

Samtidigt har besöksstatistiken manat till fundering vad gäller Sörmlands museum. Enligt Karin Lindvall har det nya huset under 2019 hittills haft drygt 50 100 besökare, räknat från 1 januari till 26 september. Det är att jämföra med exempelvis Eskilstuna stadsmuseum som under 2018 listade drygt 233 000 besökare. Detta enligt uppgift från Riksförbundet Sveriges museer, dit landets museer själva rapporterar in sin besöksstatistik. Sörmlands museum hade samma år drygt 58 000 besökare, med hänsyn till att de nya lokalerna invigdes först i slutet av 2018.

Men Karin Lindvall känner ingen större oro. Detta trots att flertalet regionala museer normalt sett ligger långt över 100 000 besökare per år. Hon menar att museernas sätt att räkna sina besökare ska hållas i åtanke, att flera olika verksamheter kan räknas in beroende på vilket museum man tittar på.

– Drygt 50 000 besökare tycker jag ändå är ganska bra. Sedan hade vi ju såklart hoppats på ännu fler, säger hon, då sett till besökare i nya huset.

Bland museets utställningar lyfter Karin Lindvall fram de berättande magasinen, där människor och deras berättelser står i fokus. Det präglas bland annat av fotografier och arkivmaterial, tillsammans med ljud- och bildpresentationer.

– Jag tycker att vi har haft jättebra utställningar. Det får vi också höra från folk. De berättande magasinen är uppmärksammade och vi har haft jättemånga studiebesök.

Det finns också röster som tycker att presentationen varit tråkig och att den inte väckt något intresse. Finns det anledning till att vara självkritisk?

– Det vore dumt om vi inte var det och inte följer upp det som funkar sämre.

– Vi upptäckte efter ett tag att de berättande magasinen behövde mer pedagogik för att det skulle bli mer intressant. Vi hade kanske en övertro på att man skulle förstå mer vad det handlade om.

En annan risk som Länsmuseernas samarbetsråd pekat på är att länsmuseernas pressade ekonomi riskerar att påverka skyddet och vården av landets historiska samlingar, i värsta fall så pass mycket att delar av kulturarvet går förlorat för kommande generationer.

– Här på Sörmlands museum finns det ingen risk för det. Det är en av de saker som vi har säkrat i och med det nya huset. Vi har full kontroll vad gäller skadedjur, klimat, luftfuktighet och säkerhet. Det är vi inte oroliga för, säger Karin Lindvall.

Nya museihuset i siffror (årsbasis)

Bland utgifterna finns följande:

Hyra: 19,3 miljoner kronor.

Bevakning: 0,7 miljoner kronor.

Renhållning och vaktmästeri: 1 miljoner kronor.

Avskrivningar (inredning med mera): 2 miljoner kronor.

Öppethållande: 1,9 miljoner kronor.

Bland intäkterna finns följande:

Driftsbidrag från Nyköpings kommun: 7,6 miljoner kronor.

Hyresintäkter: 0,8 miljoner kronor.

Besöksstatistiken de senaste åren:

Hittills under 2019: 50 100 personer.

2018: 58 122 personer.

2017: 157 205 personer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Johansson