Miljonbelopp till länets kulturliv – så fördelas pengarna

Statens kulturråd har gett drygt 1,5 miljoner kronor till Region Sörmland. Det kommer nu att fördelas mellan fyra regionala kulturverksamheter.

24 maj 2019 11:46

Beskedet om stödet från Statens kulturråd offentliggjordes i slutet av veckan. Mikael Palo, chef för kultur och utbildning i Region Sörmland, är nöjd.

– En dynamisk och innovativ kulturverksamhet är alltid stadd i utveckling, och kan leda till ett nytt och utökat kulturutbud, nya arbetssätt och en ökad delaktighet och samverkan. En statlig medfinansiering ger stöd i det arbetet, säger han, och fortsätter.

– Det är glädjande att kulturrådet sett möjligheterna i vårt utvecklingsarbete i Sörmland.

Sörmlands museum tilldelas den största summan, totalt 700 000 tusen kronor. Pengarna ska i huvudsak gå till att utveckla det som museet kallar för ”Berättande samlingar”. Det syftar till att ytterligare levandegöra historien genom att presentera utställningar på nya och innovativa sätt. Utöver det kommer pengarna gå till att förbättra tillgängligheten för flera av museets målgrupper, bland annat för personer med funktionsvariation.

Dessa verksamheter har fått stöd

700 000 kr till Sörmlands museum, ”Berättande samlingar”.

300 000 kr till Biblioteksutveckling Sörmland, ”Sörmland berättar”.

200 000 kr till Scenkonst Sörmland, ”Unga Klara – teatermetodik för barn och unga”.

350 000 kr till Arkiv Sörmland, projekt e-arkiv; ”enskildaarkivet.se”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Johansson