Mikael Palo, förvaltningschef för kultur och utbildning i region Sörmland, har tidigare sagt att omstruktureringen syftar till att skapa en ny ledningsfunktion. Detta för att det administrativa ledningsuppdraget inte ska krocka med det konstnärliga uppdraget.

– Det blir ofta kompromisser som sliter både på personal och verksamhetsutveckling, sa Mikael Palo till tidningen tidigare i år.

I jobbannonsen framgår det att i den nya ledningsstrukturen ska personalansvaret delas mellan verksamhetschef, konstnärlig chef, samt teknisk chef. Tills vidare har Scenkonst Sörmlands tekniske chef Anders Westbom gått in som tillförordnad scenkonstchef medan ordinarie chefen Maria Weisby i stället tagit på sig uppdraget som regissör.