Spännande nytillskott i kommunens konstsamling

17 nya verk köptes in till Nyköpings kommuns konstsamling under 2017 och de visas nu i utställningen "NYTT" på Culturum. Skolor, förskolor, äldreboenden, kontor och andra offentliga kommunala utrymmen får smyckas med konsten, men långt i från alla utnyttjar möjligheten.

12 januari 2018 06:00

En instängd lukt med inslag av gammal vind slår emot när Eva Josephson, konst- och utställningsansvarig i Nyköpings kommun, öppnar ståldörren som leder in i källarmagasinet under Culturum. Här förvaras delar av den stora konstsamling som är i kommunens ägo. Målningar, grafiska blad, teckningar, keramik, skulpturer och textilkonst hänger prydligt upphängt och numrerat på enorma flyttbara stålväggar. Samlingen består av omkring 2 600 verk och kompletteras nu med de 17 konstverk som köpts in under 2017. Med start denna vecka visas nyheterna offentligt på utställningsväggen i biblioteket.

‒Vi försöker fokusera på intressanta inköp som speglar nutiden, det är ju det som gör en samling unik, säger Eva Josephson som ansvarat för konstinköpen sedan ett tiotal år tillbaka.

Kommunen har en årlig pengapott avsedd för konstinköp till samlingarna. I fjol var den 122 000 kronor.

‒Vi köpte in ny konst för totalt 80 000 kronor, resterande pengar användes för att rama om äldre verk. Ramning och restaurering är viktigt för att samlingen ska bevaras och också vara attraktiv att använda, säger Eva Josephson.

I konstsamlingen finns verk daterade så långt tillbaka som på 1700-talet.

‒Men på den tiden dokumenterades inte inköpen som i nutid. Det är faktiskt först från 1960-talet man kan börja följa konstinköpen som gjorts, berättar hon och stegar fram till en inglasad målning som man längre trott har varit helt försvunnen.

‒Den här tavlan är en av de första som köptes in på 1960-talet. Det visade sig att den hamnat i källaren på Långbergsskolan där den stått bortglömt i väldigt många år. Vi har strikta regler på att en utlånad tavla inte ens får byta rum, men ibland missas det vid omflyttningar och det är då verk försvinner. Under mina tio år på tjänsten har det faktiskt aldrig varit något som stulits, tvärtom värnar de kommunanställda verkligen om konsten, säger hon.

Bland de äldre konstverken i samlingen finns en hel del porträtt och även en del krokiteckningar.

‒Porträtt köper vi inte in längre för det är svårt att hitta platser för dem i verksamheterna. Krokiteckningarna är fantastiskt vackra, men även de är svårplacerade. Många är rädda att de ska upplevas som stötande, säger Josephson.

Lite längre in i magasinet hänger arkitekten Ragnar Österbergs ritning över Stora torget sida vid sida med en målning av Neringa Stjermann och otaliga verk med Nyköpingshus som motiv. Mixen i både den befintliga samlingen och bland de nya konstverken som köpts in är påtaglig och passar de skilda verksamheterna i kommunen bra.

‒Men långt i från alla anställda vet nog om att samlingen finns. Vissa äldreboenden brukar komma och variera konsten, men skolorna byter inte alls ut lika ofta. Det är synd för jag tror alla, såväl unga som äldre mår bra att ha konst omkring sig, säger Eva Josephson.

De nya verken brukar bli populära och många verk tingas redan under utställningen i början av året. Bland de 17 nya verk som köpts in finns både lokalt och nationellt verkande konstnärer representerade.

Utställningen med kommunens nya konst visas i Culturum till den 28 januari.

Många ortsbor bakom de nya verken

Konstnärerna med verk som köpts in till Nyköpings kommuns konstsamling under 2017 är:

Jan Håfström

Agneta Gussander

NASCH

Matilda Enegren

Johan Hoflund

Sara Forsström

Erika Pardo-Skoug

Göran Gustafsson

Vivianne Edorsson

Lena Appel

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Nydahl